Ang Kaloob


Bibliarasal para sa ika-32 linggo ng karaniwang panahon

Comments

Popular posts from this blog

Manalangin lagi, huwag manghinawa

Maging mapagkumbaba

Buhay na pananampalataya