Posts

Tungkuling magpasan ng krus

Image
Miyerkules sa ika-31 linggo

Ang tungkulin ng isang lingkod

Image

Ang makilala si Kristo

Image
Ika-24 linggo ng karaniwang panahon

Paano patibayin ang pananampalataya

Image
Sabado sa ika-23 linggo ng karaniwang panahon

Itinaas ang mga aba

Image
Kaarawan ng mahal ng Birheng Maria

Efata!

Image
Bibliarasal para sa ika-23 Linggo ng Karaniwang panahon, taon B