Saturday, August 28, 2010

Maging mapagkumbaba

Ika -22 ng linggo ng karaniwang panahon, sanggayong C, ebanghelyo: Luke 14:1,7-14
Larawan ay sa kagandahang loob ng canonglenn

Nakakapabibigay ang Panginoon ng mga salitang kabalintunaan na may matitinding mensahe ukol sa ating buhay.  Halimbawa, sinabi ng Panginoon, "Kung sino man ang magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit kung sino ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito."  Ang ikalawa'y nasa ebanghelyo natin ngayon, "Ang nagpapakataas ay ibaba, samantalang ang mga nagpapakababa ay itataas."

Bakit gumagawa ang Panginoon ng ganitong mga pangungusap?  Ang sagot ay sapagkat tunay ang mga ito.  Mas mainam ang puso ng isang mapagpakumbaba kaysa sa isang mapagmalaki.

Sa isang mapagpakumbaba, ang Diyos ang kanyang itinataas.  Katulad ni Pablo nang kanyang sinabi, "Hindi ako ang namumuhay sa akin kundi ang Diyos ang namumuhay sa akin."

Sa isang mapagpakumbaba, ang pinahahalagahan niya ay ang kanyang kapwa, hindi ang kanyang sarili.  Nag-uudyok itong paglingkuran ang kapwa.

Sa isang mapagpakumbaba, ang pagtupad sa kalooban ng Diyos ang kanyang tinatangi.  Inilalaan nito ang kanyang oras, talento, at kayamanan sa gawain ng Diyos at hindi sa kanya.

Tama ang Panginoon, sa mapagkumbaba, maraming tao ang nabubuhay, ngunit sa isang mapagmataas, siya lamang ang napaglilingkuran.  Hindi tatagal ang kanyang buhay.

Saturday, August 14, 2010

Dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Maria sa langit

Ika –  15 ng Agosto, Dakilang Kapistahan ng pag-akyat ni Maria sa Langit, sanggayong C, Pagbasa: Lukas 1: 39 - 56

Ang turo ng Simbahan ukol sa pag-akyat ni Maria sa langit, katawan at kaluluwa ay isang ring pagbibigay ng mensahe ukol sa dakilang gampanin ng ating mahal na si Maria na inaakay tayong kanyang mga anak tungo sa Diyos Ama.

Ito ang pinakadahilan kung bakit ang buong Simbahan ay nagdiriwang. Ito ang saysay ng ating buhay – ang maglakbay tungo sa Diyos – at si Maria ang nagpakita ng tamang daan sa pamamagitan ng kanyang buong sarili.

Kaya habang tayo’y naglalakbay dito lupa, nawa’y ang buong buhay nati’y tulad ng awit ni Maria, ang Magnificat, “Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon!” Una, nawa’y matutunan natin na ang bawat araw ay itinadhana upang makalapit tayo sa Panginoon at siya’y makilala. Ikalawa, ihanay natin ang lahat ng ating pinakaabalahan at gawin natin itong mga instrumento patungo sa Kanya. Ito’y ang ating pinakaabalahan sa gawain at sa pamilya – maging daan nawa sila sa Diyos at hindi hadlang. Ikatlo, bantayan ang paghubog ng puso at pagtalas ng ating paningin – na ang bawat pangyayari’y hakbang upang makita natin ang mukha ng Diyos. Maria, gabayan niyo kami!

Saturday, August 7, 2010

Para kanino ang yaman?

Ika – 8 ng Agosto, Ika-19 Linggo ng karaniwang Panahon, sanggayong C, Pagbasa: Lukas 12: 32 - 48


Sa ebanghelyo, mariing sinabi ni Hesus, “Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at magbahagi kayo sa mga kahabag-habag. Gumawa kayo ng mga kalupi na hindi naluluma. Maglagak kayo sa makalangit na kayamanang hindi nauubos.” (Lk. 12: 34)

Ang tunay na kayamanan ay isang buhay na nakatalaga sa Panginoon.  Ang mga kayamanang materyal ay ginagamit upang matupad ang spiritual na kayamanan.  Ang mga kayamanan ay hindi atin upang angkinin kundi upang pamahalain.  “Love people; use money,” hindi kabaligtaran.  Gamitin natin ang yaman upang maganap natin ang pangunahing tungkuling mahalin, sambahin, at paglingkuran ang Diyos.

Kung nakatuon tayo sa pagiging bukaspalad at hindi ganid o makasarili, paglilingkod at hindi pang-aabuso, pagbibigay at hindi pangtanggap lamang – lahat ng tao’y mapaglilingkuran at mabubuhay dito sa lupa hanggang sa langit.  (Fr. Lito Jopson)